Om

BilsportResGPS

BilSportResGPS er tuftet på å få det best riktige resultat for ulike bilsportsgrener. Dette er tatt frem av dyktige personer som selv er/har vært aktive innen bilsport.

 

Vi baserer vårt system på følgende komponenter: Regneark, macroer, Google Earth, (Qstarz GPS trackere, Sony Ericsson mobiltelefoner, reserve system), Samsung smarttelefoner (hovedsystem) samt PC utrustning for drift. Videre benyttes internett over lokale tilbydere eller eget mobilt bredbånd som er p.t. ICE.net.

 

Dette er satt sammen på en slik måte at vi kan få resultater tilnærmet sanntid til publisering som kan være lister, web etc..

 

Systemet er utviklet og vedlikeholdes av Even Morken Johansen.

 

BilsportResGPS teamet er for tiden bemannet av følgende personer:

 

Erik Johannessen (primær utregner/primary calculator)

Kjell Selvik (webmaster & webutvikler & plass assistent/webmaster & webdeveloper & on site assistent)

Paul H. Heyerdal (plass assistent/on site assistent)

Gustav Fredrik Huseby (plass assistent/on site assistent)

Marita Huseby (plass asssitent/on site assistent)

Even M. Johansen (systemutvikler & utregner & system støtte/system developer & calculator & system support) utregner/ calculator ved behov/ on request.

Aasmund Kleve (system eier & utsyrs eier & utleier/system owner & hardware owner & rental responsible)

 

Ta kontakt på mail: aa.kleve@online.no eller tlf. +4790051544 eller fyll ut kontaktskjema.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utviklet av S Media ©