Om

BilsportGPS

BilsportGPS er en GPS-basert tidtakings- og resultattjeneste for bilsport, primært challenge og regularity.


Deltakerne får utdelt mobiltelefoner som sender GPS-data til BilsportGPS. Passeringstider i kontrollpunkter beregnes ut fra GPS-dataene. Passeringstider beregnes med oppløsning på tidels sekund. Deltakerne må ha vært tilstrekkelig nær et kontrollpunkt for å få registrert passeringstid. BilsportGPS støtter en rekke ulike beregningsmåter for prikk- og resultatberegning.


BilsportGPS leveres som en tjeneste til interesserte arrangører. Ta kontakt med Aasmund Kleve på epost aa.kleve@online.no eller tlf. +4790051544.